ScanID mobile application

Představujeme novou aplikaci ScanID. Ta Vám umožní pomocí mobilního telefonu automaticky načítat osobní doklady. Strojové čtení občanských průkazů i pasů sníží chybovost v zápise údajů do karty hosta.

Mobile phone with ScanID app Mobile phone with ScanID app Mobile phone with ScanID app

Here's how to use the app in 3 simple steps

Step 1:

On the canvas, open a reservation detail and select a guest card

Step 1

Step 2:

In the guest card in the left corner, click on the Scanner button

Step 2

Step 3:

Start the application on your mobile device and scan the machine part of a personal document

Step 3

To activate, contact a sales representative or click on "Free consultation", leave your contact information and we will contact you as soon as possible.

Free Consultation