Cenník systému Previo

Vyberte typ prevádzky

Licencia jednorázovo
Prevádzkový poplatok mesačne
Vyberte moduly

Hotelový software (PMS)
Srdce Vášho hotela, komplexný nástroj pre správu rezervácií
Viac informácií o hotelovom softwari

mobilná aplikácia zdarma

LITE LITE LITE LITE PRO PRO PRO PRO
Licencia

379.6

jednorázovo
Licencia

259.6

jednorázovo
Prevádzkový poplatok
+ 2.4
mesačne
Prevádzkový poplatok
+ 1.6
mesačne
Celková cena

0

0

jednorázovo
+

0

0

mesačne
Kontakty na obchodných zástupcov

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Poplatok za administratívnu zmenu prevádzkovateľa 60 €

Poplatok za reklamáciu faktúry po 15. dni v mesiaci, v ktorom bola faktúra vystavená 10 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Vyberte si verziu Previa

Nech už máte malý penzión v horách alebo riadite veľký hotelový reťazec v Bratislave, vyberte si verziu Previa podľa svojich potrieb. Veriu LITE uvítajú menšie zariadenia s menej náročnou prevádzkou. Previo PRO uľahčí prácu veľkým hoteliérom.

 

LITE

PRO

Správa rezervácií a opcií
Databáza klientov a firiem
Účtovné doklady (fakturácie)
Evidenčná kniha (kniha hostí)
Domová kniha (cudzinecká polícia)
Reporty ŠÚ SR a MeÚ
Administrácia webových stránok
História rezervácie (činnosť užívateľov)
Mobilná aplikácia (správa rezervácií)
Minútová prevádzka (wellness, gastro, športoviska)
Upratovanie izieb
Rastre (štítkovanie produktov a služieb na účely reportingu)
Poruchy
Market kódy (štítkovanie rezervácií)  
Úlohy  
Mailing
Pokladňa a importy z bankovníctva  
Sklad  
Manažérske reporty a štatistiky  
Zmenáreň  
Kontingenty (rezervácie pre cestovné kancelárie)
Významné dni
Priama komunikácia s hosťom (SMS, mailing)
Revenue management