Stiahnite si materiály k systému Previo

Všeobecné obchodné podmienky (platné od 16.4.2018)
Všeobecné obchodné podmienky (platné od 16.4.2018)
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva
Vzor pre internú smernicu ubytovateľa o GDPR
Vzor pre internú smernicu ubytovateľa o GDPR
Dodatok o GDPR (papierový k podpisu)
Dodatok o GDPR (papierový k podpisu)
alebo Dodatok pre elektronické odsúhlasenie
Logo systému Previo
Logo systému Previo
Android aplikácie recepčného systému
Android aplikácie recepčného systému
iOS aplikácia recepčného systému
iOS aplikácia recepčného systému
Android aplikácie reštauračného systému Previo POS
Android aplikácie reštauračného systému Previo POS
Manuál a FAQ
Manuál a FAQ
API dokumentácia
API dokumentácia
Leták Previo
Leták Previo
Leták Hotel.cz
Leták Hotel.cz
Leták Reservation+
Leták Reservation+
Leták Previo Global
Leták Previo Global
Leták Previo Pay
Leták Previo Pay
Postup pridelenia eKasa kódu
Postup pridelenia eKasa kódu
Identifikačné a autentifikačné údaje ORP
Identifikačné a autentifikačné údaje ORP