Automatizovaný emailing

Ako byť v kontakte s hosťom a urobiť z neho verného zákazníka.

  • Nastavenie poštového serveru
  • Typy mailingových kampaní
  • Nastavenie príjemcov mailingu
  • Tvorba samotného emailu a vkladanie odkazov a premenných