Legislatívne požiadavky

Teraz je cieľom zjednodušenie komunikácie so štátnymi orgánmi. Ako asi tušíte, budeme sa zaoberať legislatívnymi záležitosťami pre ubytovacie zariadenia.

  • Evidencia cudzincov (Hostia / Domovná kniha)
  • Výkazy pre štatistický úrad (Reporty / Výkazy pre ŠÚ)
  • Miestna daň (Ceny alebo Reporty / Poplatky)
  • Číslovanie dokladov (Pokladňa / Doklady / Nastavenie)